HOME
INDEX

Spåranläggning:   RM Sundsvall-Ånge

FÖREGÅENDE
LISTA
Mellersta regionen
NÄSTA

 


Karta nr 092

Km Trafikplatsnamn Sign Typ Kommun Län Bandel Anm
  578+777 Sundsvalls centralSucSt SundsvallY107
  577+737 Sundsvalls västraSuvHst SundsvallY
  569+950 KnävlandKndLp SundsvallY107
  568+657 MohögMoöLp SundsvallY107
  566+977 TövaTövSt SundsvallY107
  561+194 VattjomVmSt SundsvallY107
  552+687 NedansjöNsöSt SundsvallY107
  537+890 StödeStdSt SundsvallY107
  527+677 ViskanViskSt SundsvallY107
  521+884 TorpshammarToSt ÅngeY107
  512+564 FränstaFtSt ÅngeY109
  507+894 Ljungaverks lastplatsLjunLp ÅngeY112
  506+865 LjungaverkLjvHp ÅngeY112
  505+065 JohannisbergJbgSt ÅngeY109
  502+931 Callans sågCasLp ÅngeY109
  498+079 ErikslundEiSt ÅngeY109
  484+270 (Ånge)ÅgSt ÅngeY  2 

Järnvägsmuseums indelning i Bandelar
107 Sundsvall - Vattjom - Torpshammar (Normalspårsträckning)
109 (Torpshammar) - Johannisberg - (Ånge)
112 (Johannisberg) - Ljungaverk
Typ av trafikplats
HpHållplats
HstHållställe
LpLinjeplats
StStation
Övrig information
2Trafikplats Ånge hör till en annan spåranläggning.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem