HOME
INDEX

Spåranläggning:   RM Storlien-Bräcke

FÖREGÅENDE
LISTA
Mellersta regionen
NÄSTA

 


Karta nr 119

Km Trafikplatsnamn Sign Typ Kommun Län Bandel Anm
  748+083 StorlienStrSt ÅreZ121
  735+022 EnaforsEnsSt ÅreZ121
  732+920 ÅsabynÅayLp ÅreZ121
  723+583 ÅnnÅnnSt ÅreZ121
  712+738 GevsjönGsLp ÅreZ121
  699+866 DuvedDuSt ÅreZ119
  691+594 ÅreÅreSt ÅreZ119
  684+100 Lp ÅreZ119
  678+501 UndersåkerUnSt ÅreZ119
  665+316 JärpenJpnSt ÅreZ117
  654+876 MörsilMiSt ÅreZ117
  651+826 ÄggforsÄfsLp ÅreZ117
  644+092 MattmarMaLp ÅreZ117
  633+373 TrångsvikenTåvSt KrokomZ117
  618+063 NäldenSt KrokomZ117
  611+600 StorflonSfnÖ KrokomZ117
  610+600 Krokom OJKrojLp KrokomZ117
  607+326 KrokomKrmSt KrokomZ117
  586+955 Östersunds västraÖsvHst ÖstersundZ
  585+946 Östersunds centralÖsSt ÖstersundZ114
  579+000 OpeOpeSt ÖstersundZ114
  571+061 BrunfloBfSt ÖstersundZ114
  556+480 SvänglingenSväLp ÖstersundZ114
  553+249 PilgrimstadPlSt BräckeZ114
  541+349 FurunäsetFntLp BräckeZ114
  538+641 GällöSt BräckeZ114
  525+988 StavreStvSt BräckeZ114
  514+948 (Bräcke)St BräckeZ  31 

Järnvägsmuseums indelning i Bandelar
114 (Bräcke) - Brunflo - Östersund C
117 (Östersund C) - (Östersund V) - Järpen
119 (Järpen) - Duved
121 (Duved) - Storlien gränsen
Typ av trafikplats
HstHållställe
LpLinjeplats
StStation
ÖÖvrig plats
Övrig information
31Trafikplats Bräcke hör till en annan spåranläggning.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem