HOME
INDEX

Spåranläggning:   RM Gävle-Falun

FÖREGÅENDE
LISTA
Mellersta regionen
NÄSTA

 


Karta nr 104

Km Trafikplatsnamn Sign Typ Kommun Län Bandel Anm
  114+324 (Gävle central)St GävleX  51 
      5+670 HagaströmHgSt GävleX181
      8+970 Norra ValboNvlSt GävleX181
    16+474 ForsbackaFbSt GävleX181
    23+174 SandvikenSnvSt SandvikenX181
    32+074 KungsgårdenKgdSt SandvikenX181
    48+360 GranstandaGadSt HoforsX183
    54+990 HoforsHfrSt HoforsX183
    62+070 BornBornLp HedemoraW183
    65+256 LångsjönLsjSt SäterW183
    73+821 RyggenRygSt FalunW183
    77+593 FisklösenFilöLp FalunW183
    86+744 KorsnäsKoäSt FalunW183
    91+635 Falun centralFlnSt FalunW183

Järnvägsmuseums indelning i Bandelar
181 Gävle - Hagaström - (Storvik)
183 (Storvik) - Falun
Typ av trafikplats
LpLinjeplats
StStation
Övrig information
51Trafikplats Gävle central hör till en annan spåranläggning.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem