HOME
INDEX

Spåranläggning:   Jädraås-Svartbäcken nedre

FÖREGÅENDE
LISTA
JTJ
NÄSTA

 


Karta nr 098

Km Trafikplatsnamn Sign Typ Kommun Län Bandel Anm
    41+056 JädraåsJåsSt OckelboX174
    40+000 ÅboÅboSt OckelboX174
    39+285 PallanitePteSt OckelboX174
    38+279 FinkelbodaFiaHp OckelboX174
    36+589 TallåsTåsSt OckelboX174
    36+100 Tallås grusgropsväxelTåsgrÖ OckelboX174
    35+150 Svartbäcken nedreSvbnÖ OckelboX174

Järnvägsmuseums indelning i Bandelar
174 Linghed - Vintjärn - Jädraås
Typ av trafikplats
HpHållplats
StStation
ÖÖvrig plats

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem