HOME
INDEX

Spåranläggning:   Orsa-(Mora)

FÖREGÅENDE
LISTA
Inlandsbanan
NÄSTA

 


Karta nr 125

Km Trafikplatsnamn Sign Typ Kommun Län Bandel Anm
  234+393 (Orsa)OrsSt OrsaW  104 
  226+359 VattnäsVtnHp MoraW127
  222+481 Mora lasarettMrlHp MoraW127
  181+452 (Mora)MraSt MoraW  96 

Järnvägsmuseums indelning i Bandelar
127 (Orsa) - (Mora Noret) - Mora
Typ av trafikplats
HpHållplats
StStation
Övrig information
96Trafikplats Mora hör till en annan spåranläggning.
104Trafikplats Orsa hör till en annan spåranläggning.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem