HOME
INDEX

Spåranläggning:   (Göteborg)-Göteborg Volvo

FÖREGÅENDE
LISTA
Hamnbanan i Göteborg
NÄSTA

 


Karta nr 348

Km Trafikplatsnamn Sign Typ Kommun Län Bandel Anm
(Göteborg)GSo GöteborgO  52 
      5+772 PölseboPöbSt GöteborgO406
Göteborgs frihamnGfBo GöteborgO406
Göteborg-EurobridgeGeurBo GöteborgO406
      8+110 Göteborg SkandiahamnenGshSt GöteborgO406
Göteborg ArendalGörBo GöteborgO406
      9+957 Göteborg VolvoGvoSt GöteborgO406

Järnvägsmuseums indelning i Bandelar
406 (Olskroken) - Tingstad - (Stenungsund) inklusive (Tingstad) - Göteborg Frihamn - Arendal/Volvo
Typ av trafikplats
BoBangårdsområde
StStation
SoStällverksområde
Övrig information
52Trafikplats Göteborg hör till en annan spåranläggning.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem