HOME
INDEX

Spåranläggning:   Bengtsfors-(Billingsfors)

FÖREGÅENDE
LISTA
DVVJ
NÄSTA

 


Karta nr 407

Km Trafikplatsnamn Sign Typ Kommun Län Bandel Anm
    43+779 BengtsforsBefSt BengtsforsP397
    40+651 Tjugonde slussenTjsLp BengtsforsP397
    38+216 (Billingsfors)BfoSt BengtsforsP  23 

Järnvägsmuseums indelning i Bandelar
397 (Årjäng) - Bengtsfors - (Billingsfors) - (Mellerud)
Typ av trafikplats
LpLinjeplats
StStation
Övrig information
23Trafikplats Billingsfors hör till en annan spåranläggning.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem