HOME
INDEX

644     Trelleborg - Rydsgård

FÖREGÅENDE
LISTA
(Trelleborg) - Klagstorp - Skivarp - (Rydsgård)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Trg (Trelleborg C) 34.3 2
Mellanköpinge 1890.10.17 33)
Göv Gislöv 39 23 1890.10.17 33)
Gislöf
Sml Simlinge 41.1 26 1890.10.17 33)
Såy Södra Åby 43.4 33 1890.10.17 33)
Vly Vallby 44.8 30 1890.12.16 33)
Klp Klagstorp 47.6 30 1887.10.01 33)
Käy Källstorpsby 49.8 36
Bde Beddinge 52 27 1895.04.20 33)
Bedinge
Glm Graneholm 55.1 27
Thg Tofthög 57.5 13 1895.04.20 33)
Sip Skivarp 60.9 16 1895.04.20 33)
Skifarp
Sips Skivarps sockerbruk 62.5 14 1895.04.20 33)
Skifarps sockerbruk
Tåo Tånebro 64.9 24 1895.04.20 33)
Rdg (Rydsgård) 68 41 1874.12.15 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-04 Rolf Sten