HOME
INDEX

636     Dalby - Bjärsjölagård

FÖREGÅENDE
LISTA
Dalby - (Harlösa) - (Bjärsjölagård)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Dby Dalby v 0 50 1892.12.20 33)
Toh Torna Hällestad h 4.6 57 1912.04.01 33)
Såa Silvåkra h 9 27 1910.10.25 33)
Silfåkra
Kkö Krankesjön v 11 23
Kvd Kvinnevad v 12.7 25 1911.05.01 33)
Höa (Harlösa) v 14.3 26 1906.02.18 33)
Saj Svansjö v 20 79
Skf Skartofta h 22.6 102 1910.10.25 33)
Bjg (Bjärsjölagård) h 25.4 125 1865.12.01 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-04 Rolf Sten