HOME
INDEX

631     Lund - Harlösa

FÖREGÅENDE
LISTA
(Lund) - Harlösa
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(Lund V) 1901.07.26 33)
(Lund SJ) 40
Högevall 1907.05.15 33)
Lund S 29 1905.05.06 33)
Lund Ö 1905.05.06 33)
Arendala 68 1906.10.07 33)
Hardeberga 58 1905.05.06 33)
Fågelsång 50 1905.05.06 33)
Södra Sandby 29 1905.05.06 33)
Mossavägen
Skatteberga 20 1905.05.06 33)
Revingeby 21 1905.05.06 33)
Refvingeby
Revingehed 21 1905.05.06 33)
Refvingehed
Harlösa 26 1906.02.18 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-04 Rolf Sten