HOME
INDEX

630     Lund - Bjärred

FÖREGÅENDE
LISTA
(Lund) - Lund V - Leråkra - Bjärred inklusive (Leråkra) - (Flädie)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Lund V 40 1901.07.26 33)
Nybble 22 1901.07.26 33)
Gammelmark 22 1901.07.26 33)
Fjälie 15 1901.07.26 33)
Leråkra 8 1901.07.26 33)
Flädie 6 1886.09.01 33)
Kanik 8 1901.07.26 33)
Bjärred 9 1901.07.26 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-04 Rolf Sten