HOME
INDEX

627     Kävlinge - Barsebäckshamn

FÖREGÅENDE
LISTA
(Kävlinge) - Barsebäckshamn
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(Kävlinge) 15 1886.09.18 33)
Tungan 25 1907.08.04 33)
Höjsmölla 26 1907.08.04 33)
Västanhög 9 1907.08.04 33)
Löddeköpinge 13 1907.08.04 33)
Barsebäcksby 6 1907.08.07 33)
Sjöbobadet 7 1907.08.04 33)
Barsebäckshamn 6 1907.08.04 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-04 Rolf Sten