HOME
INDEX

621     Tomelilla - Ystad

FÖREGÅENDE
LISTA
(Tomelilla) - Köpingebro - Ystad
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd
 

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Tli (Tomelilla) h 56,5 67 1865-12-01 25) 33) 34)
Örp Örup h 60,5 32 1915 1920-tal 33)
Örup 61 32 18651960
Ssp Svenstorp v grp64,8 26 1867-05-011969-06-01 25) 33) 34)
 

Köpinge

      1865-12-01 1867-04-30
Söe Stora Köpinge h 66,1 19 19332003-06-15
Köp Köpingebro v 68 11 1894-10-05 32) 33)
Ysb Ystads Saltsjöbad v 74,3 4 1901 1969-05-01 33)
Y Ystad v 75,8 2 1865-12-01 25) 33) 34)

Källor och referenser
  Järnvägsdata 2009  
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
32) Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
34) Statens Järnvägar 1856-1906, 1906

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-01-30 Rolf Sten