HOME
INDEX

338     Södertälje C - Igelstahamn

FÖREGÅENDE
LISTA
Södertälje C - Södertälje hamn - Igelstahamn
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status
 

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från Notering Delsträcka Saltskog - Södertälje - (Saltskog)
Söc Södertälje centrum 0,000 3 1994-06-12  †G 1996-06-10, *G 1998-01-01; FS. 38,1 kilometer från Stockholm C
Se Södertälje C v 0,000 3 1926-06-15 stn
Se Södertälje 0,000 3 1911-05-01 stn
Se Södertelge 0,000 3 1890-06-01 stn
Sen Södertelge nedre 0,000 1888-10-01 stn
Se Södertelje nedre 0,000 3 1860-12-01 stn
      0,600     lmk obekant
Sag (Saltskog) 2,000 8 1888-10-01 Saltskog (36,5 kilometer från Stockholm C) se bandel 336
 

Södertelje öfre

  36,500   1860-12-01  
 Delsträcka Södertälje centrum - (Saltskog) - Södertälje uthamn
Söc Södertälje centrum   0,000 3   se ovan
  port   0,900   1896 under WSB, BI ~1922 (se bandel 336)
  Verkstäderna   1,000     ssp 1892; Södertelge Verkstäder, 1897 utökat med Vabis fabriker; även lokalt annonserade persontågsuppehåll
  Näsväxeln   3,000   1922-10-11 ssp; bispår till Södertälje S + 1 kilometer.
Söd Södertälje hamn 36,200 23 1994-06-12 Södertälje hamn  (från Stockholm 36,2 kilometer)
Ses Södertälje S h 36,200 23 1921-10-01  
 

port

        under Västra stambanan
  sidospår         ssp, bispår till sydhamnen
  Björkudden        hp
Ig Igelstahamn   3,800 2 1895-10-01 stn; flyttad till efterföljande
Su/Seu Södertälje uthamn 4,000 2 1896-06-01 †P 1921-10-11, lp, I infogad i Södertälje S stn; GÖ
Su/Seu Södertelge Uthamn 4,000 2  1896-06-01 stn,

Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK Järnvägsdata 2009  
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-04-04 Rolf Sten