HOME
INDEX

321     Roslags Näsby - Österskär

FÖREGÅENDE
LISTA
(Roslags Näsby) - Österskär
NÄSTA


Karta nr 158

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Rnb (EJ: Rns) (Roslags Näsby) st 11.036 12 1885.12.21 > 25) 33)
Grp Grindtorp 12 1960. 1968.06.01 25)
Täc (EJ: Täc) Täby centrum 12.5 1968.06.01 > 25)
Tibble 12.5 1912.05.01 1928 33)
Gpf (EJ: Gpf) Galoppfältet 13.024 1960. > 25)
Åky (EJ: Åk) Åkerby 13.024 1913.05.01 1960 33)
Vbm (EJ: Vb) Viggbyholm st 14.224 13 1907. > 25)
Hgä (EJ: Hg) Hägernäs 15.625 > 25)
Rdb (EJ: Rb) Rydbo st 19.944 36 1901.09.10 > 25) 33)
Täl (EJ: Tö) Täljö 23.142 1928. > 25)
Åru Åkers Runö st 25.48 1947. > 25)
(EJ: Ru) Runö st 25.48 11 1901.09.10 1947 25) 33)
Åbg (EJ: Å) Åkersberga st 27.11 4 > 25)
Åbg (EJ: Å) Åkers Berga st 27.1 1901.09.10 25) 33)
Tug Tunagård
Tug (EJ: Tg) Tuna gård 28.54 1919.07.01 > 25) 33)
Åkers Grusgrop 28.54 1905. 25)
Ösk (EJ: Ök) Österskär st 29.408 3 1906.01.16 > 25) 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-01-27 Rolf Sten