HOME
INDEX

290     Kil - Grythyttan

FÖREGÅENDE
LISTA
(Kil) - Deje - Lindfors - Geijersdal - Daglösen - Hornkullen - (Herrhult) - Grythyttan
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur,
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel, Namnet i rosa färg= Tidigare stavning,
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån, h= höger, v= vänster,
Km= Avstånd mellan platserna,
Höjd= över havet,
Från= Tagen i drift,

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infrastruktur
blp
blockpost
fp
förgrenings-punkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringKi/Kil (Kil) h 349,500 99 1879-11-15

stn; ansl Nordvästra stambanan, statsbanan Kil–Fryksta, KFJ; FS

  bro   245,400   1879 över statsbanan Kil–Fryksta, BI 1906
Brs/Bsr Björnsäter blp 238,100 88 1937 abo 1937, A 1959-05-31
De Deje h 230,200 71 1876-03-01 stn, † P 1985-06-10 (periodvis hp även därefter), † 1994-01-01, I hp 1998- 09-09; ramp 1435>891; hamnspår; ansl NKlJ; IH
  port   229,200    under NKlJ, U 1979; nu GCM-väg
  tunnel & bro   224,600   1876 Mölnbacka tunnel156 m. Västra Klarälven bro 100 m
Mb/Mba Mölnbacka h 223,800 81 1880 stn, hlp 1960, hp 1964, † 1967-05-28
Mlm/Mko Molkom h 214,000 86 1876-03-01 stn, † P 1985-06-10 (periodvis hp även därefter), † 1994-01-01; ej mötesmöjlighet efter 1994; IS
Lf Lindfors v 207,300 133 1876-08-01 stn, † P 1970-05-31, † 1974- 02-01, I hp 2006-12-18 (periodvis hp därfter); ansl LBB; småbana Lindfors–Blombacka; ej mötesmöjlighet 1993–2007
Su/Sutj Suttertjärn   202,300   1934 hp, † 1967-05-28
Sutj Suttertjärn h 202,300 150 1934 grp, BI 2005-11-03; <1934 Suttertjärns grusgrop
Gdl Geijersdal 199,390 170 1876-08-01 stn, † G 1966, † 1967-05-28,  I ssp 1990, I hp 2002-09-06; småbana Geijersdal–Brattfors; IH
Bn/Bhy Brattforshyttan v 193,500 136 1907-10-01 stn, hlp 1958-09-01, T hp 1960t, † 1968-05-12, BI 1991-11-11
Ahy Asphyttan   188,100   1995-08-23 ssp, BI; oljelager
  Växel   188,000   1974-04-10 ssp, BI 1975-09-01; oljelager
Dgn/Dgö Daglösen 184,700 133 1876-08-01 stn, †P 1985-09-02; GS. Ansl. sidobana till Filipstad
  Daglösensundet   184,300   1875 svängbro 32 m (totalt 78 m), senare fast bro
Hkn Hornkullen   177,600   1964-05-31 hp, † 1985-09-02, hst 1994-06-12 (säsong); ansl Kristinehamn–Persberg; IH
Hkn Hornkullen 177,500 1964-05-31 fp, utbruten ur Nykroppa stn 1965, I infogad i Daglösen stn 1984; 1965- 05-30 Nykroppa
Nka (Nykroppa)   177,000   2002-06-04 ts; triangelspår; formell km 100,190 (räknat till triangelspåret mot Kristinehamn); IS
Hlt Herrhult v 174,100 184 1877-01-03 stn, † 1964-05-31, BI 2001-10-25; ansl MVJ
  Loka   164,500   1877 tunnel 159 m
Lk/Loka Loka h 163,300 211 1877-01-03 (säsong) hp 1877-01-03 (helår 1879), hps 1884, stn 1889, *G 1914, † G 1977-05-22, † 1985-06-10 (periodvis hp 2008-08-18), I hp 2001-10-11; PH
Skv/Sai Skatviken v 159,300 182 1877-01-03 ts, stn ~1895, *P 1906-01- 01, T hlp ~1945, T hp 1957, I hps 1957, † 1967-05-28; BI
Gr/Ghy Grythyttan   151,800 182 1932-05-22 stn, † P 1985-06-10 (periodvis hp 2004-08-18), † 1994-09-26, I hp 2002-03-27; ansl SEJ; PH
Gd

Grythyttehed

h 151,800 182 1877-01-03 stn

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben Järnvägsdata 2009  
Jannesson, Åke, m-fl-, SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

 


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2015-06-01 Rolf Sten