HOME
INDEX

223     Borlänge - Rättvik

FÖREGÅENDE
LISTA
(Borlänge) - Repbäcken - Knippboheden - (Rättvik) inklusive (Knippboheden) - Insjöns hamn
NÄSTA

 


Karta nr 125

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Blg (Borlänge) h 64.3 138 1875.12.31 33)
Tjerna
Rbä Repbäcken h 70.8 167 1904.06.23 33)
Lnh Lännheden v 73.4 164 1883.08.31 33)
Lennheden
Dvs Duvnäs h 75.6 160 1884.11.08 33)
Dufnäs
Sffb Sifferbo h 79.4 178
Dmo Djurmo v 81.5 182 1884.11.08 33)
Djurås v 85.3 170 1884.11.08 33)
Gnf Gagnef v 90.2 183 1884.11.08 33)
Kpbh Knippboheden 98.2 186
Insjöns hamn 165
In Insjön h 99.5 183 1914.12.22 33)
Tuns Tunsta bro o växel
Häg Häradsbygden v 103.6 182 1914.12.22 33)
Lsd Leksand v 107.8 168 1914.12.22 33)
Lea Leksboda 112.9
Tlg Tällberg h 117.9 241 1914.12.22 33)
Tnb Tinaby h 123.2 190 1914.12.22 33)
Rvå Rättviks ångsåg
Rv (Rättvik) h 128.4 165

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-11-28 Rolf Sten