HOME
INDEX

223     Borlänge - Rättvik

FÖREGÅENDE
LISTA
(Borlänge) - Repbäcken - Knippboheden - (Rättvik) inklusive (Knippboheden) - Insjöns hamn
NÄSTA

 


Karta nr 125

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Blg (Borlänge) h 64.3 138 1875.12.31 33)
Tjerna
Rbä Repbäcken h 70.8 167 1904.06.23 33)
Lnh Lännheden v 73.4 164 1883.08.31 33)
Lennheden
Dvs Duvnäs h 75.6 160 1884.11.08 33)
Dufnäs
Sffb Sifferbo h 79.4 178
Dmo Djurmo v 81.5 182 1884.11.08 33)
Djurås v 85.3 170 1884.11.08 33)
Gnf Gagnef v 90.2 183 1884.11.08 33)
Kpbh Knippboheden 98.2 186
Insjöns hamn 165
In Insjön h 99.5 183 1914.12.22 33)
Tuns Tunsta bro o växel
Häg Häradsbygden v 103.6 182 1914.12.22 33)
Lsd Leksand v 107.8 168 1914.12.22 33)
Lea Leksboda 112.9
Tlg Tällberg h 117.9 241 1914.12.22 33)
Tnb Tinaby h 123.2 190 1914.12.22 33)
Rvå Rättviks ångsåg
Rv (Rättvik) h 128.4 165

75,6 Duvnäs (Ds/Dvs) 160 stn 1884-11-15, hp 1965-05-30, †1968-05-12
79,4 Sifferbo (Sffb) 178 hpr ~1943, †1967-05-28
81,5 Djurmo (Do) 182 hp 1884-11-15, †1968-05-12
84,6 Djurås (Då) hp 1994-09-06; PH
85,3 Djurås (D, Då) 170 stn 1884-11-15, †1971-05-23
90,2 Gagnef (Gn, Gnf) 183 stn 1884-11-15, †G 1977-05-22; PS
92,4 Gräfs grusgrop (Grf) 190 grp ~1884, BI, grp 1974-09-06, BI 1981-11-09; fd Gräf 98,2 Knippboheden > 186 fp 1914, I infogad i Insjön stn 1966; sign Knh/Kpbh
+3,1 Insjöhamn (In) 165 stn 1884-11-15, †P 1914-12-22; <1914-12-22 Insjön, <2000t Insjöns hamn; fd Insjö hamn
99,5 Insjön (In) 183 stn 1914-12-22; FS
100,5 Tunsta bro & växel > 173 ssp 1914, ssp 1955-06, I infogad i Insjön stn 1957;
Österdalälven, spår till sågverk
100,9 Tunsta bro vt+kb 178 m, separat vägbro 1955-06
103,1 Häradsbygden bro 88 m, över väg 70
103,6 Häradsbygden 182 stn 1914-12-22, hlp 1957, lp 1967-05-28, BI 1977-12-15, †1978-08-01; sign Hn/Häg
107,2 Österdalälven svängbro totalt 154 m 1914-12-22, låst 1993, fast bro
1994-05-29
107,8 Leksand (Ld/Lsd) 168 stn 1914-12-22, †G 1989-10-01; PS
112,9 Leksboda (Lea) lp 1970-05-31, I stn 1993-11-01, U 1994-06-12,
†2000-06-13; numera ej mötesmöjlighet; IS
113,1 Leksboda (Lsb, Lbd) 186 stn 1914-12-22, hlp ~1945, hp 1950t, †1964-05-31
117,9 Tällberg (Tl/Tlg) 241 stn 1914-12-22, †G 1966-05-22; PS
123,2 Tinaby (Tnb) 190 stn 1914-12-22, hlp ~1950, T hp 1953-06-10, †1964-05-31
127.3 Rättviks ångsåg (Rvå) 168 ssp, I infogad i Rättvik stn 1973-05-24
128,4 Rättvik (Rv) 165 stn 1890-08-12, †G 1990-01-01; småbana Rättvik–
Kalkverket; PS

 

 

 

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-11-28 Rolf Sten