HOME
INDEX

209     Näs - Horndal

FÖREGÅENDE
LISTA
(Näs) - (Västanhede) - (Horndal)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(Näs) stn 0 72 1876.10.01 1933.07.01
  By kyrkby   stn 1,9   1922.01.01 933.07.01
  Nylandet   hp     1920-tal -
  Hede grustag   grp     - -
  (Västanhede) hp8 86 1921.10.011933.07.01
Ingeborgbo hp 11.3 11.3 1920-tal 1933.07.01
  Vattentag (Horndalsån)   vt    --
Horndals Bruk stn14.1 14.1 1921.10.011933.07.01
  sidospår   ssp 14.5- --
(Horndal) stn15 13.1 1875.09.06-
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2012-04-25 Rolf Sten