HOME
INDEX

207     Byvalla - Långshyttan

FÖREGÅENDE
LISTA
(Byvalla) - Långshyttan
NÄSTA

 


Karta nr 163

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

By (Byvalla) h st 0 136 1875.06.06 25)
Valla gård h hp 2 142 25)
Valla st 2 1892.06.01 25) 33)
Lerhyttan h hlp 7 148 1896.06.02 25) 33)
Dalaåsbo h 10 143
Åsbo 1892.06.01 33)
Villingen 15 141 1892.06.01 33)
Stjärnsund h 17 124 1892.06.01 33)
Stjernsund
Rörshyttan v 20 117 1892.06.01 33)
Västerby h 22 111 1892.06.01 33)
Vesterby
Nordviken hp 27
Långshyttan v 28 111 1892.06.01 33)

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem   /   Författare: Kjell Byström, Östersund