HOME
INDEX

178     Vintjärn - Åg/Hinsen

FÖREGÅENDE
LISTA
(Vintjärn) - Åg/Hinsen
NÄSTA

 
Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Till= Helt nedlagd
Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

(Vintjärn) 0 323 1887 1956-10-01
Åg 10 1883 1948
Brattberget 15 1883 1946
Hinsen 21 1883 1940

ÅJ byggdes av Stora Kopparberg och var avsedd endast för bolagets egen godstrafik. Spårvidden var 891 mm och banan blev totalt 21 kilometer lång och trafiken startade 1883.
   Från början utgick banan från en punkt i Wintjern som låg någon kilometer nedanför den senare anlagda Wintjerns station vid Dala - Ockelbo - Norrsundets Järnväg (DONJ). ÅJ fortsatte sedan via Åg:s masugn till Svartbäckens lastplats vid sjön Hinsen. 1887 anslöts ÅJ till DONJ vid Wintjerns station. Observera att järnvägen aldrig hade någon allmän trafik och därför aldrig hade någon officiell signatur. Därför förekommer det minst två olika inofficiella signaturer, ÅJ eller ÅWJ.

Mer information finns på: www.historiskt.nu/smalsp/awj/awj.htm

 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2013-10-06 Rolf Sten