HOME
INDEX

173     Ånge - Ångebyn

FÖREGÅENDE
LISTA
Ånge - (Ångebyn)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= tagen i drift.
Till= Helt nedlagd

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Åg Ånge 484.27 168 1878.10.01 32) 33) 90)
Åggb Ånge godsbangård 484.2 90)
Ågy (Ångebyn) 482.1 120)
Mdl (Moradal) 491.7 1936

Källor och referenser
32) Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
90)Km 484,3 via Ångebyn (gamla sträckningen). Km 486,5 i nya sträckningen öppnad 12.12 1942
90)Km 485,0 och 485,8
 Mer om Norra stambanan finner du här! (öppnas i nytt fönster)
120)Km 482,6

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2011-12-15 Rolf Sten