HOME
INDEX

145     Voxna - Lobonäs

FÖREGÅENDE
LISTA
(Voxna) - Lobonäs
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tid-igare stavning.
Sida= Stations-husets läge i för-hållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Typ= fp= förgren-ingspunkt. grp= grusgrop. hlp= håll & lastplats. hp= hållplats. hpr= hållplats rälsbuss. st, stn= station. lp= Lastplats. ssp= sidospår.   vt= vattentag.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.
Till= Helt nedlagd
 

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Wa (Voxna) 0 194
Finnstuga
Wb Voxna bruk 5.9 203 1908.11.13 33)
Woxna bruk
Kn Kilen 8.8 195 1908.11.13 33)
Na Njupa 11.8 198 1908.11.13 33) 140)
Räka 150)
Lt Lövriset 20.5 219
Löfriset 1908.11.13 33)
Ga Grycksmyra 23.3 221 1908.11.13 33) 180)
Mattsmyra 190)
Lbs Lobonäs 28.86 218 1908.11.13 33)

Källor och referenser
33) Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
140)Tilltänkt namn på Njupa var Räka
150)Tilltänkt namn på Njupa
180)Tilltänkt namn på Grycksmyra var Mattsmyra
190)Tilltänkt namn på Grycksmyra

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund