HOME
LISTA

069     Jokkmokk - Porjus

FÖREGÅENDE
  (Jokkmokk) - (Porjus)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km * Höjd Från NoteringJk (Jokkmokk) v 249,0 242 1927-11-21 stn , †G 1989-05-28, †P 1991-09-16, *P 1991-11-01, †P 1992-10-01; från 1993 säsonghp; PN
Jki Jokmokks industrispår 249,8 242 1971-09-13 ssp, namn- och signatursatt 1976, BI 2004-10-18
Jki Jokkmokks industriområde 249,8  
  Lilla Lule älv   249,8 242

1982-11-15

kb, BI 1983; tillfälligt arrangemang vid reparation av vägbro
Vkj Vaikijaur v 254,6 264 1927-11-21 hlp,  T hpr 1959-10-05, I hpr ~1960, hlp 1962, T lp 1981-05- 31, T lp, †1989-05-28, *P 1993, I hp 2005-10-18; från 1993 säsonghp; tidvis stavning Vajkijaur; PH
Vkj Vajkijaur 254.552 264  
Lig Ligga v 267,4 292 1927-11-21

hlp, I stn 1956, T hp, I hp 1964, †1968-05-12, ssp 1972- 01-18, BI 2004-10-18; från 1993 viss tid säsonghp; även mtmp

Lgv Liggavägen h 270,8 313 1932

hp , †P 1991-09-16, *P 1991- 11-01, †P 1992-10-01

  stoppställe   272,4 311 1953 sto, U 1955
  stoppställe   275,0 320 1968 sto, U 1969
Pks Pakkoselet v 279,6 290 1927-11-21 hlp, I stn 1956, T hp 1958, †P 1991-09-16, *P 1991-10- 01, †P 1992-10-01; från 1993 viss tid säsonghp; även mtmp
  sidospår   285,7 311   ssp
Hså Harsprånget 286,0 313 1951-06-15 hp, hps ~1950, hpr m1950t, †P 1991-09-16, *P 1991-11-01, †P 1992- 10-01; från 1993 viss tid säsonghp
Hsi Harsprångsstigen h 286 313 1929
Läb Luleälvsbron   289,5 321 ~1926 kb 192 m, sipl+kb 1928, kb 1959-05-31, fast 1975; Stora Lule älv
Leä Luleälvsbron 289,7 321 1979-06-11 hp, †P 1991-09-16, *P 1991-11-01, †P 1992-10-01; från 1993 viss tid säsonghp
  stoppställe   289,8 321   sto 1962
Hse Harsprångsselet h 290,7 332 1951- 06-15

ssp , BI ~1965

Hså Harsprånget h 290.7 331 1927
  Lillselets grusgrop   291,5 336 1949 grp, BI
Lils Lillselet 293,6 360 1942-09-15 hpr, †P 1991-09-16, *P 1991-11-01, †P 1992-10-01; från 1993 viss tid säsonghp
  Porjus grusgrop       1930 grp, BI
Pjk Porjus kraftverk   294,7 367 1973-12-01 ssp, lp , BI 1985-08-26, †1985-10-01
Krv

Kraftverket

      1930
Pjf Porjusfallen   294,8 369 ~1995 hp; viss tid säsonghp
Åv Ålloluoktavägen 294,9 371 1959 sto, hp 1979-16-11, †1988-05-29
Krv Kraftverket   295,0 372 1930

ssp

  sidospår   295,2 372 1927 ssp, BI 1941
Pjf Porjusfallen 295,4 372 1932 hp, †P 1991-09-16, *P 1991-11- 01, †P 1992-10-01; från 1993 viss tid säsonghp; flyttad till km 294,8 ~1995
Pj (Porjus) h 296,2 371 1925-01-01 stn, †G 1989-05-28, †P 1991-09-16, *P 1991-10-01, †P 1992- 10-01; från 1993 säsongstn; PS

 


Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
  Grafisk tidtabell nr 155, 1995
Övrig information
* Kilometeravstånden, utom Arvidsjaur, räknade från Jörn


TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-04 Rolf Sten