HOME
LISTA

057     Hoting - Vilhelmina

FÖREGÅENDE
  (Hoting) - Vilhelmina
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringarHtg (Hoting) h 16,9 248 1914-11-01

stn , †P 1991-09-16, *P 1991-11-01,
†P 1992-11-01; från 1993 säsongstn; ansl statsbanan Forsmo–Hoting; FS

Rsm Rörström h 174,6 253 1945 hpr 1936, hp 1946-06-01, †1971-06-29; viss tid säsonghp från 1993; <1946 Belleviksvägen (Blvg)
Bilvg

Bellviksvägen

174,6   1936
Lgö Långön   176 266 1927

lp 1927, †1953

Lgö Långöns grusgrop 176,6 266 1927 grp 1927, BI 1953-11-12
Lgö Rörströms grusgrop   176,8 265 1918 grp 1918, BI
  Rörströmssjön gren 2   177,2     bro 128 m
Kiv Kilvamma h 178,9 272 1946-05-30

hlp , hp 1958, hlp 1965-02-01, T hp 1967-06-01, †1971-09-26,
BI 1999-07-16; säsonghp från 1993; <1946-06-01 Rörström

Rsm Rörström 178,9 273 1915-11-01
Lphl Lapphällan v 182 182,0 Lapphällan (Lphl) 279 hpr 1939, †1965-05-30
  Rockvattnet   183,6 281 1936 hpr , †~1945
Dtc Dorotea campingplats 187,2 288 1995-06-18 (säsong)hp ; fd Dorotea camping; PH
Dorotea camping
Dta Dorotea v 188,0 295  1915-11-01

stn, †P 1991-09-16, *P 1991-11-01,
†P 1992-11-01; från 1993 säsonghp; FS

Dte Dorotea emballagespår 189,3 306 1960t

ssp 1960t, namn- och signatursatt 1970, BI ~1998

Stbt Storberget h 190,2 313 1936 hpr, †1966
Sti Storbergets industrispår 190,3 314

ssp 1978-10-31; IL industrispår (Sti)

Sx Saxvattnet h 197,5 332 1918-02-16,

hlp  T lp 1977-05-22, †1980-06-16.
BI 2001-11-19, från 1993 viss säsonghp; även mtmp

  Saxvattnets dytag   198,7 342 1918 ssp, BI
Gt Granberget 209,2 354 1918-02-16

hlp , I stn 1957, I hlp 1967, †P 1977-05-22, †1980-06-16, BI 2006-06-14; från 1993 viss tid säsonghp; även mtmp

Ltkm Latikmyren v 213 352 1938 hpr, †1961
  Mesjöbäckens grusgrop   216,4 348 1918 grp, BI 1919
Mcp Meselefors 220,5 333 1995-06-18

hp , säsonghp; fd Meselefors camping;
PH campingplats

Meselefors camping
Åglv Ångermanälven v 220,7 333 1936 hpr, †1966
Mbro Meselebron 220,8 333 1943 220,8 Meselebron (Mbro) 333 bro 152 m, kb , kb+sipl b1950t, kb 1959-05-31, ren spårbro 1972-10-06; Ångermanälven
Mlf Meselefors h 222,1 330 1918-02-16

hlp , I stn 1956, †P 1991-09-16.
*P 1991-11-01, †P 1992-11-01, †G 1998-06-08; från 1993 säsonghp; även mtmp; PL

Mlbt Meselberget v 225,5 331 1937 hpr, †1966
Brän Bränna 229,0 331 ~1950

hpr, †1976-05-30

Brän Bränna   230,3 332 1936 hpr, flyttad till km 229,0  ~1950
Vgf Volgsjöfors v 234,2 336 1918-02-16

hlp, T lp 1977-05-22, †1980-06-16,
BI 2001-11-15

Stoppställe vid km 236,8 236,8 344 sto, U 1967-09-24
  Vojmån   242,9     bro 90 m
Vma Vilhelmina h 244,4 344 1918-02-16

stn , †P 1991-09-16, *P 1991-11-01,
†P 1992-11-01, från 1993 säsongstn; FS


Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009, Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
  
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-02 Rolf Sten