HOME
LISTA

051     Östersund V - Jämtlands Sikås

FÖREGÅENDE
  Östersund V - Jämtlands Sikås
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringÖs (Östersund C) h 0 296 1879-11-01

stn <1926-05-15 och 1972–1992-06-09 Östersund; FS

Ösv Östersund V h 1,1 296 1887

hp, †1967-05-28; ansl Inlands-
banan. Förbindelsepunkt I inom Östersund C stn

Jli Jamtli 1,9 296 1996-06-23 säsonghst; PH
  Lugnvik   2,8 295 1911-10-10 fp, BI 1912-11-14; ansl Mittbanan
Lgn Lottgatan 3,0 306 1918 lp 1918, I infogad i Östersund C stn 1975-10-13, T infogad i Östersund C stn 1975-12-01
Lgvks Lugnviks södra 3,5 309 1957 lp 1957, I infogad i Östersund C stn 1975-10-13, T infogad i Östersund C stn 1975-12-01; sign Lgvks, Lgvs
Luvk Lugnviks lastplats   3,9 310 1943 lp, I infogad i Lugnvik S lp 1966
Lgvk Lugnvik h 4,1 310 1936 hpr, †1962-05-27
Lgvkn Lugnviks norra   4,1 310 1957

ssp, I infogad i Östersund C stn 1975-10-13, T infogad i Östersund-Lugnvik lp 1980-12-01; sign Lgvkn, Lgvn

  sidospår   4,3 311 1974

ssp, I infogad i Östersund C stn 1975-10-13, T infogad i Östersund-Lugnvik lp 1980-12-01; Traktorcentralen

  sidospår   4,7 312 1960t

ssp, I infogad i Östersund C stn 1975-10-13, T infogad i Östersund-Lugnvik lp 1980-12-01; Skogsägarna

  sidospår   4,8 312 1973

ssp, I infogad i Östersund C stn 1975-10-13, T infogad i Östersund-Lugnvik lp 1980-12-01; FFV

Luvk Östersund-Lugnvik   4,8 312 1980-12-01 lp, omfattar hela Lugnviksområdet; GÖ
Ösem Östersem h 5,3 310 1937

hpr, †1966-05-22

  Sidospår   5,4 328 1973-06-20 ssp, I infogad i Östersund C stn 1975-10-13; nya huvudverkstaden
Ksn Kännåsen h 9,2 328 1954 hp, †1968-12-05
Ksn Kännåsen h 9,9 333 1911-10-10 hp, †1954; flyttad
Åkt Åskott v 12,6 316 1911-10-01

stn, T hlp, I hlp 1961, lp 1967-05-28, †1973-02-01; från 1993 säsonghp; IL

Gab Granbo grusgrop 15,2 304 1911 grp, BI 1973
Lnt Litsnäset 20,6 255 1911-10-10 hlp, I stn 1956, I hlp 1959, T hp 1962, I hp 1973, †P 1991-06-16, *P 1991-11-01, †P 1992-11-01; från 1993 säsonghp; ursprungligen Långån; även mtmp
Kta Klösta v 25,5 265 1912 hp, †P 1991-06-16, *P 1991-11-01, †P 1992-11-01; från 1993 säsonghp
Krst Korsta h 26,8 257 1936 hpr, †1967-05-28
Söre Söre h 27,7 259 1936 hpr, †1966-05-22
Lit Lit v 28,4 265 1911-10-10

stn, †P 1991-06-16, *P 1991-11-01, †P 1992-11-01, †G, *G 2008-12-14; från 1993 säsonghp; FS

  Hårkan   29,1     bro 128 m
Brev Brevåg h 30,3 263 1936 hpr, †1967-05-28
Stbr Stenbrottet h 35,4 275 1938

hpr, †1966-05-22

Hgs Häggenås h 38,1 299 1911-10-10 stn, †G 1972-05-28, I hlp 1976, †P 1991-06-16, *P 1991-11-01, †P 1992-11-01; från 1993 säsonghp
Gtm Grötom v 40,1 315 1932

hp, †1966-05-22

Nån Norderåsen h 45,2 356 1912-12-01

stn, T hlp 1930t, I hlp 1961, T hps 1974-06-17, †P 1991-06-16, *P 1991-11-01, †P 1992-11-01, I hp 2004-10-19; från 1993 säsonghp

Gulå vt   ?

Gulå vattentag vt, BI

Gtn Gulåstjärn v 52,8 381 1912-12-01

hlp, T hp, †1966-05-22, BI 1973-02-05, *P 2005-05-24; säsonghp; PH

Mfn Munkflohögen v 62,6 450 1912-12-01 stn, †G 1970-05-31, I hps 1976, †P 1991-06-16, *P 1991-11-01, †P 1992-11-01; från 1993 säsonghp; PL
Bjv Björvallen h 68,3 418 1922

hlp, ssp 1966-05-22, lp 1969-12-01, ssp 1973-12-01, BI 1973; <1922 Raftsjön; även mtmp

Rsj Raftsjön 68,3 1912-12-01
Stoppställe Gullbäcken 72,1 388 1954

sto, U 1962-05-27

Stoppställe Bångbodarna 74,6 368 1954 sto, U 1962-05-28
Js Jämtlands Sikås h 79,9 321 1912-12-01

stn, †P 1991-09-16, *P 1991-11-01,
†P 1992-11-01; från 1993 säsonghp; ansl statsbanan Jämtlands Sikås–Hammerdal; FS


Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
 Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920  
 Grafisk tidtabell nr 155  
Övrig information
  
TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-05 Rolf Sten