HOME
LISTA

026     Mellansel - Vännäs

FÖREGÅENDE
  (Mellansel) - Vännäs
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringMsl (Mellansel) h 736,8 64 1891-10-01

stn, †G 1997-06-09; ansl statsbanan Mellansel–Örnsköldsvik; PS

  Moälven   737,7     bro 150 m
Moän Moälven N 738,5 65 1995-06-26 avx, BI 1995-09-25
Ytsl Yttersel 738,9 1977-04-25

grp 1977-04-25, BI 2000-08-22; utbruten ur Mellansel stn. <~1918 Yttersels grustag; sign Gegr

Gegr Gottne grustag 738,9 68 1911

grp, I infogad i Mellansel stn ~1963; <~1918 Yttersels grustag; sign Gegr

Ge Gottne h 741,1 89 1891-10-01

stn, †P 1967-09-24, †1974-06-17; IS

Bjö Björnsjö h 752,0 166 1893

mtmp, hp <1900, stn 1919-05-01, †G 1966, †1975-06-01; IS

Ldg Leding h 757,2 172 1929

hp, †1969-06-01

Bj Björna h 761,6 143 1891-10-01 stn, †G 1974-06-17, †1975-06-01; IS
  Gide älv   761,9     bro 105 m
  Stormyrans dytag   768,9 202 1911 ssp, BI <1929
Mat Mattarbodum h 769,0 202 1931 hp, †1967-09-24
  Långviksmons grusgrop   772,8 204 1911

grp, BI <1930

Lmn Långviksmon h 772,9 206 1896-06-15

hp, hlp ~1930, stn, †P 1975-06-01, †1989-05-28; IS

Mvt

Movattnet

776,6 179 1922 mtmp, ts 1903-06-15, BI 1937
  Långvattnet 776,6 179 1873
Lnv Långvattnet 777,8 180 1990-10-15 avx, stn 1990-11-21; IS
Mvt Movattnet 778,3 183 1938

hpr, †1940

Ökvt Ökvattnet h 780,8 211 1941 hpr, †1945
Thö Trehörningsjö v 787,2 180 1891-10-01 stn, †G 1974-06-17, †1975-06-01; IS
Vicktjärns dytag 791,1 205 1911

ssp, BI <1929

Vsö Västansjö 796,9 159 1893 mtmp, ts 1902, BI 1919
  Lögde älv   799,7     bro 124 m
Nrs Norrfors v 800,1 145 <1900 hlp, stn 1917-01-01, †P 1975-06-01, †1980-06-16; IS
Grns Grönnäs v 805,9 199 1938 hpr, †1945
Brs Brattsbacka v 810,8 173 1893 mtmp, lp <1900, hlp 1916-05-01, stn, †G, †1969-06-01; IS
Oxm Oxmyran 813,2 176 1994-05-27 avx, fp 1995-10-28; IS
Nsj Nyåkersjön h 816,6 160 b1940t hpr, †1948-01-01; gamla linjen
Nsj Nyåkersjön h 816,6 160 1891 vt, BI 1973; gamla linjen
  Glödberg   817,0     tunnel 1680 m 1995; vid linjeomläggning
Nyå Nyåker v 818,2 176 1891-10-01 stn, †G 1989-05-28, †1996-06-10; gamla linjen; IS
Lil Lillslätt 821,8 125 1994-05-23 avx, BI 1994-09-19; gamla linjen
Öä Öreälv 822,2 119 1994-09-19

avx, fp 1995-10-28; IS

  Öre   822,3 117 1917 ssp, BI 1919
  Öre älv   822,4     bro 361 m
Tbs Tallberg S   824,2 130 1980

avx, BI 1981

Tlb Tallbergsliden v 824,6 136 1929 hp, †1965
  Snögalleri S   824,6 136 ~1891

40 m, BI ~1945; hopbyggt med gamla Tallbergstunneln

  Tallberg gamla       1891 tunnel 140 m, U 1981-06-15; oklart läge till Tallberg nya
  Snögalleri N       ~1891 42 m, BI ~1945; hopbyggt med gamla Tallbergstunneln
  Tallberg tunnel   826,3     298 m 1981-06-15; vid linjeomläggning
Hbä Högbränna v 827,8 177 1920t hp, †1966-05-22, ts 1964; IS
Hbä Högbränna   828,0  1893

mtmp, ts 1909, mtmp, ts 1939, mtmp 1953, ts 1957, BI 1964; ersatt av Högbränna ts

  Pustberg tunnel   829,2   1995 380 m; vid linjeomläggning
Hsö Hörnsjö h 834,6 143 1891-10-01 stn, †P 1975-06-01, †1977-10-01; IS
Sva Svartlund v 841,1 165 1929 hp, †1952
Ötld Östanlid h 843,5 174 1938 hp, †1965; <1939 Östanbäck
  Londons dytag   847,0 149 1911 ssp, BI <1929
Dgm Degermyr h 847,2 149 1940-05-15 mtmp, ts 1909, stn 1917-04-01 (ej godstrafik), *G 1923, †P 1967-09-24, †1977-10-01 IS
Pby Pengsjöby 847,177 149 1928
Lno London 847,177 1893
Klö Klintsjö v 849,9 125 1929 hp, †1965
  Pångån   850,0 123 1893 vt, BI 1897
Pgå Pengå v 853,8 96 1929 hp, †1965
  Nyby grustag   854,7 87 1891 grp, BI 1892
  Umeälven   855,0    bro 190 m
Vns Vännäs h 857,0 89 1891-10-01 stn; triangelspår; ansl statsbanan Vännäs–Umeå– Holmsund; FS
Wännäs

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Lundberg, John, Sveriges och Norges Jernvägar och Stationer, Wahlström & Widstrand Stockholm 1979
 
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-09 Rolf Sten