HOME
LISTA

021     Ovansjö - Moradal

FÖREGÅENDE
  (Ovansjö) - Ångebyn - (Moradal)
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km       Höjd Från NoteringOsö (Ovansjö)   480,8 163 1995-05-15 avx, fp 1995-10-17; ansl spår till Ånge gbg (västra änden); <1995-10-17 Ovansjö S
Osö (Ovansjö) 481,2 164 1960 fp, I infogad i efterföljande Ovansjö ssp 1995; ansl spår till Ånge gbg (västra änden)
Ågy Ångebyn 482,1 1995-10-17 fp; ansl spår till Ånge gbg; triangelspår; IS
      482,1   1967

ssp, I infogad i Ångebyn stn 1995-10-17; södra triangelspåret till Ånge gbg

Ågbb Ånge godsbangård 484,2 170 1943 bgd, ts+rbg 1962; I utbruten ur Ånge stn; IS
    486,9   Imk km 482,983 = 486,876
  Sidospår 486,9 1967

ssp, I infogad i Ångebyn stn 1995-10-17; norra triangelspåret till Ånge gbg

Mdl (Moradal) 491,7 232 1955 ts; ansl spår till Norrländska tvärbanan (Mittbanan)


 
Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
 
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-09 Rolf Sten