HOME
LISTA

020     Ånge - Ragunda

FÖREGÅENDE
  (Ånge) - Moradal - Bräcke - Ragunda
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km       Höjd Från NoteringÅg (Ånge) h 484,3 168 1878-10-01 stn; ansl Norrländska tvärbanan (Mittbanan); spår till Ånge gbg (östra änden); FS
  Moradals grusgrop 490 216 1916 grp
 

Moradals grustag

  490 216 1878  
Mdl Moradal blp v 490,9 225 1936 ssp 1918, blp 1936, BI 1955; ansl spår till Ånge gbg (västra änden) och Ovansjö
Mdl Moradal 491,7 232 1955 ts; ansl spår till Ånge gbg (västra änden) och Ovansjö
Lilt Lilltjärn 494,5 257 1943 ssp, BI s1940t
Nyn Nybobäcken 495,9 271 1937 hpr, †1951
Dy Dysjön 498,3 291 1884 ts 1878, +hp, stn ~1910; *G, †1955, BI 1988-09-08
Dy

Dysjö

498,3 291 1878
Dy Dysjön   499,2 294 1988-09-08 ts; ny stn vid dubbelspårsbygget; IS
Ktj Kotjärn h 504,0 334 1915 mtmp 1900,blp 1915, BI 1919
Ktj Kotjärn 504,6 334 1936

ts, +hp s1940t, ts ~1955, BI 1989-10-29

Bsb Bensjöbacken 508,2 310 1930 mtmp 1900, hp 1930, +ts 1955, stn 1968, †P 1971-05-23, BI 1990
Bsb Bensjöbacken   509,7 301 1990 stn, †2003-01-01 (numera virkesterminal); ny stn vid dubbelspårsbygget; IS
Bräcke h 514,9 291 1878-10-01

514,9 Bräcke (Bä) 291 stn; ansl Norrländska tvärbanan (Mittbanan); hamnspår; FS

Bön Bodsjön 522,6 277 1961 ts; IS
  Lövbäcken   526,6 278 1883 grp, BI 1970; <1912 Lövhögsbäckens grusgrop, en tid från 1916 Lövbäckens grusgrop (Löbg)
Grö Grötingen h 528,4 271 1894 mtmp, hlp 1894, stn 1918-07-01, †G 1967-05-28, †1968-05-12; IS
Ny Nyhem h 537,1 274 1883-10-16 stn, †G 1971-05-23, †1986-06-01; IS
Lvk Lundvik 540,4 305 1936 hpr, †1964-05-31
Ksg Karlsberg 544,5 340 1961 ts; IS
Dk Dockmyr h 550,2 350 1883-10-16

stn, †G 1971-05-23, †1986-06-01; IS

Rsy Ramsjöby 552,8 347 1936 hpr, †1959
Gsn Gastsjön h 556,9 327 1883-10-16 hlp, stn ~1917, †G 1958, †1964-09-27; IS
Bsvg Basvägen 559,2 326 1949 hpr, †1968-05-12
Övö Övsjö 563,715 292 1961 ts; IS
Men Mellsjöviken 567 292 1937

hpr, †1962-05-27

Kln Kälarne h 570,3 296 1883-10-16 stn, †P 1986-06-01, †2003, *G 2004; GS
Vnt Vackernäset 573,5 1996-05-27 ssp; IL
Vvn Valtersvägen h 574,7 293 1937

status obekant 1888, BI, hpr 1936, †1966-05-22

Västanede 574,7 293 1936
Rob Roback 576,7 293 1964 ts; IS
Rbkå Robacksån 577,3 278 1938

hpr, †1959

Håsjö v 582,3 265 1883-10-16

stn, †G 1964-01-01, †1986-06-01; IS

Byg Byvägen 583,5 264 1937 hpr, †1966-05-22
Kvg Kvarnvägen 585,7 252 1937 hpr, †1962-05-27
Sngå Singsån 587,8 241 ~1990 avx; södra växeln av blivande ts
Sngå Singsån   588,3 238 1990-08-12 ts; IS
  Lilltunneln   589,8   1884 tunnel 17 m
  Ragunda   594,8     bro 100 m
Ru Ragunda v 595,0 174 1884-12-01 stn, †P 1987-05-31, †1989-01-01; IS

Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
  Grafisk tidtabell nr 110, 1995
  Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920  
   
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /  Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-09 Rolf Sten