HOME
LISTA

019     Gammelstad - Karlsvikshyttan

FÖREGÅENDE
  (Gammelstad) - Karlsvikshyttan
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km       Höjd Från NoteringGst (EJ: Gst) (Gammelstad) 0 6 1890-02-19 stn, *P 1891-08-20, †P 1988-05-29; ansl Malmbanan; GS
Gll Gamla Lulevägen   1,4     museitrafik
Storheden I 1,9 ssp; industriområde
Banvaktstuga 2,9 1905
Srh Storheden II 3,0 1977 ssp; industriområde + museitrafik
Mln Mogenlogen 3,4 museitrafik
Karlshälls grusgrop 3,6 1904 grp, BI
Karlshäll 4,1 ssp; träsliperi
Nth Nordantillheden 4,3 museitrafik
  Karlshäll 4,5 1967 ssp; industriområde
  Sidospår 4,9 ssp
Khö Karlshäll övre 5,0 ssp
Bsi Brosticken 5,1 ssp
Ksä Karlshäll 5,5 okänd status
(EJ: Khn) Karlsvikshyttan 5,5 1906-02-07

stn, †1956-01-01; hamnspår

Kss Karlsviksvägen 5,6 museitrafik
Kht Karlsvik 6,1 museitrafik

 
Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
  Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
  Persson, Bertil, Gammelstad-Karlsvikshyttans Järnväg, SJK Förlag 1995
    
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-08 Rolf Sten