HOME
LISTA

018     Morjärv - Kalix/Karlsborgsverken

FÖREGÅENDE
  (Morjärv) - Kalix/Karlsborgsverken
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km       Höjd Från NoteringMjv (Morjärv) 0 37 1902-08-01

stn, †P 1992-08-17, *P 2000-06-13, †P 2000-08-20, †G 2007-01-01; ansl statsbanan Boden - Morjär; IS

Mjvi Morjärv industrispår 1,3 1962

ssp, namn- och signatursatt 1976, I infogad i Morjärv stn 1996-11-20; sign Mjvi; Norrbottens Träförädling AB

  Kosjärv   19,5     avx
  Falkberget tunnel   22,1   1961 333 m
  Kalix älv   24,7    

bro 186 m

Klxi Kalix industrispår 37,2 1962

ssp, namn- och signatursatt 1976, godstrafikalt utbrutet ur Kalix stn 1983-01-01, åter infogat 1998-06-07; IL

Klx Kalix 38,5 1961-11-21

stn, I lp 2000-06-13, †2007-01-01; småbana Kalix–Karlsborgsbruk; IL

  Bredviken   42,5     avx, anslutning järnvägen Bredviken - Haparanda
Kbbg Karlsborgs bangård   47,4   1960t

lp, †2007-01-01 (allmän godstrafik, därefter enbart systemtåg); fd Karlsborgsbruk - Norrbotten, västra bangården; IL

Kbb Karlsborgsbruk Norrbotten   48,1   1961-11-21

48,1 Karlsborgsbruk Norrbotten > lp 1961-11-21, 2007-01-01 (därefter enbart systemtåg); I-namn Karlsborgsbruk; IL

 
Källor och referenser
Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009  
Övrig information
 

 

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-08 Rolf Sten