HOME
LISTA

009     Gällivare - Koskullskulle/Vitåfors

FÖREGÅENDE
  (Gällivare) - Koskullskulle/Vitåfors
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km Höjd Från NoteringGv (Gällivare) h 1312,6 359 1888-03-03 stn; ansl Inlandsbanan, statsbanorna Gällivare–Malmberget, Malmbanan; FS
Kos Koskullskulle 1321,5 332 1899-08-01

stn, †P 1960-10-01, †1994-01-01; vagnslast även därefter, endast LKAB-trafik; IS

Kos Koskulls kulle 1321,5 1899-08-01
Vtå Vitåfors v 1322,6 338 ~1954  bgd; fd Öfre Hvitåfors; endast LKAB-trafik; IÖ
Övre Hvitåfors

 
Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
  Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
  Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
Övrig information
  
  
  

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-07 Rolf Sten