HOME
LISTA

002     Boden - Gällivare
Vilka bilder i Samlingsportalen.se är kopplade till just den här bandelen?
Klicka på bandelsnumret ovan! (Observera att resultatet visas i ett nytt fönster!)

FÖREGÅENDE
  (Boden) - Gällivare
NÄSTAKlicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km       Höjd Från NoteringBdn (Boden C) v 1144,4 11 1890-02-19

stn, *P 1891-08-20; <1926-05-15 Boden; ansl Stambanan genom övre Norrland, Haparandabanan; FS

Bud Buddbyn   1148,3 15 1995 blev utbruten ur Boden C stn av tidtabellstekniska skäl  (räknad som del av Boden C stn), ts 2002-06-16; IS
  port   1148,9   1921

under statsbanan Boden–Karungi–Haparanda , BI 1994

Stoppställe vid km 1150,2 1150,2 15 1956 sto, U 1968-05-12
Hfs Holmfors v 1152,9 18 1890-t hp, stn 1917-01-01, T hlp 1956, T 1970-07-01, †1976-05-30; ev även tidig mtmp; IS
Lså Ljuså v 1162,7 28 1890-02-19

stn, *P 1891-11-18, †G 1970-07-01, †1986-06-01; IS

Grs Gransjö v 1176,0 136 1891-11-18 hp, I stn <1904, T hlp 1904-01-01, T stn 1917-01-01, †P 1976-05-30, †1980-06-16; ev även tidig mtmp; IS
Stoppställe vid km 1179,6 1179,6 156 1956 sto, U 1960
Stä Sandträsk v 1184,3 169 1890-02-19 stn, *P 1981-11-18, †G, †1986-06-01; IS
Glt Gullträsk v 1194,1 190 1890-02-19 lp, hlp 1891-11-18, I stn, T stn 1917-01-01, †1986-06-01; ev även tidig mtmp; IS
Lkä Lakaträsk v 1204,0 181 1890-02-19

stn, *P 1891-11-18, †P 1986-01-01, †1989-01-01; IS

Nb Näsberg v 1215,6 187 1890-t hp, I stn <1904, T hlp 1907-07-01, T stn 1917-01-01, †G 1970-07-01, †1986-06-01; ev även tidig mtmp; IS
Nbs Näsbergs stentag 1218,4 190 1918 ssp, lp 1918, †1948-11-01, BI ~1948
Stenspåret 1909
Tlb Tolikberget   1222,7   2007-08-12 avx, ts 2007-12-07; som avx Tolikberg; IS
  sidospår   1227,1 213 1911 ssp, BI ~1913
  grusgrop   1230,3 238  

grp, BI ~1936

Mk Murjek v 1231,3 241 1888-03-03 stn, *P 1891-11-18; FS
  Lastplats   1233,3 257 ~1974 ssp, BI ~1976
  Svanträsk   1236,1 266  

sto 1949, U

  Aimosjokk   1238,6   275 sto 1949, U
Gpc Geografiska polcirkeln 1242,4 299 2001 ljudsignal från persontågslok, BI 1979, (säsong-) hp 2001-07-08–02
Nte

Nuorttagievlle

  1242,4 299 1951-06
Pc Polcirkeln v 1243,2 306 1890-02-19 stn, *P 1891-11-18, †P 1986-06-01, †1989-01-01; IS
  stoppställe   1251,8 323 1964 sto, U 1965; för skolelever
Kva Koskivaara 1252,7 320 1966-05-23 lp, T hlp 1891-11-18, I stn <1904, T stn 1917-01-01, †G, †1986-06-01; ev även tidig mtmp; IS
Kva Koskivara 1252,7 320 1890-02-19
Ntv Nattavaara 1265,1 321 1966-05-23 stn, *P 1891-11-18, †G 2000-06-13; PS
Ntv Nattavara 1265,1 321 1888-03-03
Klv Kilvo 1274,7 343 1891 ts, ts+hp 1911-01-01, stn 1917-01-01, hlp 1924, I stn 1959-05-31, †1968-05-12; IS
  stoppställe   1279,0 353 1964 sto, U 1965; skolelever
  stoppställe   1279,2 353 1949 sto, U 1950
Nrt Nuortikon v 1281,8 354 1892-03-23 hp, ts+hp, *G ~1902, stn 1908-12-01, †P 1977-05-22, †1980-06-16; IS
  stoppställe   1282,4 354 1949 sto, U 1965; tidvis skolelever
  stoppställe   1282,9 355 1949 sto, U 1965; tidvis skolelever
  Banvaktsstuga 437   1288,7 394 1949 sto, U 1965
  stoppställe   1289,5 403 1949 sto, U
Rps Ripats 12923 418 1892-03-23  ts, ts+hp ~1900, stn 1908, †G 1980-12-01, †1986-06-01; IS
  Båthusbäcken   1293,1 422 1902 vt, BI
  Banvaktsstuga 441   1293,1 422 1949 sto, U
  stoppställe   1294,0 430 1964 sto, U 1966; skolelever
Hrt Harrträsk 1299,8 400 1931-05 hlp, I stn, †1968-05-12; IS
  Harrträsk   1299,8 401 1892-03-23 ts, stn 1913-01-01, †1923
  Koijuvaara   1302,4   2009-06-01 avx
Gällivare oljebangård
Gällivare industriområde
Gv Gällivare h 1312,6 359 1892-03-23 stn; ansl Inlandsbanan, statsbanorna Gällivare–Koskullskulle, Gällivare–Malmberget; FS
Gv Gellivare 1312,6 359 1888-03-03

Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
  Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
  Grafisk tidtabell nr 155
  Sveriges Kommunikationer
  SJ Särtryck 102, 1961
Övrig information

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson   /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-06 Rolf Sten