HOME
LISTA

001 Luleå - Boden

  Luleå - Gammelstad - (Boden)
NÄSTA


 

Klicka i kartan ovan för att komma till en karta där den här bandelen ligger!

Sign=
Platsens signatur.
Driftplats= Namnet inom parantes= tillhör inte denna bandel. Namnet i rosa färg= Tidigare stavning.
Sida= Stationshusets läge i förhållande till spåret, räknat uppifrån. h= höger, v= vänster.
Km= Avstånd mellan platserna.
Höjd= över havet.
Från= Tagen i drift.

Notering=
A
avförd som trafikplats
abo
automatisk blockpost
avx
arbetsväxel
bgd
bangård
BI
borttagen infra-struktur
blp
blockpost
fp
förgreningspunkt
G
godstrafik
grp
grusgrop
hlp
håll- och lastplats
hp
hållplats
hpr
rälsbusshållplats
hp
hållplats med sidospår
hst
hålställe
I
infrastrukturell
kb
kombinerad bro
lmk
längdmätnings-konnektion
lp
lastplats
mtmp
militär-mötesplats
P
persontrafik
rbg
rörlig bro
sipl
signalplats
stn
station
sto
stopplats
T
trafikal
ts
teknisk station
U
upphört
vt vattentag
väg
väg med stopplikt
*
(åter)öppnad
nedlagd

I nutidskoder:
Första bokstaven
F
fullständig trafik
G
godstrafik
I
ingen
P
persontrafik
Andra bokstaven
H
hållplats
L
linjeplats
S
station
Ö
övrig status

Sign Driftplatsens namn Sida Km" Höjd Från NoteringSön Svartön v 1182,5 2 1888-03-12  
Svartön malmbangård
Svartön järnverket
Luleå oljehamn
Le Luleå v 1180.0 2 1890-02-19 stn, *P 1891-08-20; ansl Luleå hamn- och industrispår; fd Luleå; FS
Le Luleå C 1180
Lul Lulsundsgatan   1179,5 5 1920 sto, U 1961
  Oljekällaren   1179,3 7 1924 sto , U; <1950 Parkgatan
Lul Lulsundet   1179,0   1950 abo, A 1959-05-31; endast körriktning norrut
Stoppställe vid km 1178,6 1178,6 5 1959 sto, U 1970-05-31
Bik Bergviken   1178,3 5 1950

abo, A 1959-05-31

  Bergviken   1178,3  5 1920 sto, U
Kälv Kallkällans växel 1178,0 4 1950 lp, †1975-01-01, BI 1975
Käl Kallkällan   1177,7 6 1950 abo, A 1959-05-31
  stoppställe   1177,4 7 1959 sto, U 1961
  stoppställe   1176,5 6   sto, U
Nvns Södra Notviken   1175,7 3 1950 abo, †1959-05-31; enbart körriktning söderut
Nvn Notviken v 1175,3 2 1901-11-15 hp, hlp 1912-05-01, stn 1917-01-01, T hlp 1966-02-01, T lp 1976-05-30; ursprungligen säsong- hp; GS
Stoppställe vid km 1174,3 1174,3 2 1932 sto, †1962-05-27
  Notviken   1172,9     bro 91 m, över väg E4
Gst Gammelstad h 1170,7 6 1890-02-19 stn, *P 1891-08-20, †P 1988-05-29; ansl Gammelstad- Karlsvikshyttans Järnväg, GKJ; GS
Mbv Mariebergsväxeln 1167,7 4 1937-09-01 ssp, lp 1900-10-25, †1970-08-01, BI 1972
Marieberg 1167,7 4 1900
Sbs Södra Sunderbyn 1166,6 5 1923-04-01 hp, hlp ~1925, I stn ~1948, T stn 1952, T hp 1966, †1987-05-31, BI 1999-11-29
Sbs Sunderby S 1166,6 5 1894-05-01
Sus Sunderby sjukhus   1165,7 5 1999-11-29 ts, stn 2000-01-10; ej godstrafik; PS
  lmk   1161,1     km 1161,834 = 1162,000
Sby Norra Sunderbyn v 1160,7 12 1923-04-01

1160,7 Norra Sunderbyn (Sby) 12 stn 1890, *P 1891-08-20, T hlp 1966-02-01, T hp 1970-07-01, †1971-05-23; IS

Sby Sunderby 1160,7 12 1888-03-12
Svt Sävast v 1152,4 16  

stn, *P 1891-08-20, T hlp 1966-02-01, T hp 1970-07-01, †1977-05-22; IS

Svt Säfvast 1152,4 1890-02-19
  sidospår   1147,1 15 1906 ssp, BI
Tgi Torpgärdans industrispår 1146,4 14 1976 ssp, lp 1972-11-01, I infogad i Boden C stn 1994-06, T infogad i Boden C stn 1998-06-08
Tgä Torpgärdan 1146,4 14 1972-06-19
Tgä Torpgärdan   1146,0 15 ~1963 sto, hp 1965-05-30, †1972-05-28
Bdt Bodens Tegelbruk 1145,4 14   lp, †1935, BI 1939
Tegelbruket 1145,4 14 1898-10-07
Bdn (Boden C) v 1144,4 11 1890-02-19

stn, *P 1891-08-20; <1926-05-15 Boden; ansl Stambanan genom övre Norrland, Haparandabanan; FS


 
Källor och referenser
  Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009
  Grafisk tidtabell nr 110, 1995
  Grafisk tidtabell nr 148, 1995
  Grafisk tidtabell nr 155, 1995
  Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
  Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
  Olofsson, Carl, Sveriges Järnvägar, 1920
  Statens Järnvägar 1856-1906, 1906
Övrig information

TOP
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05  Benny Nilsson  /   Författare: Kjell Byström, Östersund
Uppdaterad 2014-07-06 Rolf Sten