Ullared


Denna trafikplats tillhör bandel nr 509
 
Nr Bandel Spårvidd
509 (Varberg) - Ullared - (Ätran) 1435
511 (Falkenberg) - (Ullared) - Älvsered 891

HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04   Benny Nilsson
Uppdaterad/kompletterad 2019-06-24 Rolf Sten