Lövlid


Denna trafikplats tillhör bandel nr 059
 
NrBandelSpårvidd
059 (Vilhelmina) - Lövlid - Storuman inklusive (Lövlid) - Holmselehamn 1435

Statsbanan Lövlid–Holmselehamn
Syftet med banan, som egentligen räknades som ett sidospår till Inlandsbanan, var att betjäna orterna kring Malgomaj men trafiken blev aldrig den väntade. Den nedlades sedan landsväg byggts längs sjön och anslutande båttrafik hade upphört

längd 7 km

Trafikförändringar
1921 *provisorisk godstrafik
1924-06-01 *allmän trafik
1928-10-05 †säsongspersontrafik de facto (formellt 1929-05-15)
1931 †Holmsele–Holmselehamn, 2 km, godstrafik
1933 †Lövlid–Holmsele, 5 km, godstrafik

Trafik
a) Endast under seglationsperioden på Malgomaj, ~maj–oktober, endast vissa dagar
b) Tågen utgick från Vilhelmina
upprivning 1935 huvuddelen
nollpunkt Östersund

Källa: Svenska Järnvägsklubben, SJK, Järnvägsdata 2009

litteratur Teknisk-ekonomisk redogörelse för anläggningen av statsbanan Volgsjön (Vilhelmina)–Storuman, 1929

 

 

 

 

HOME
INDEX
LISTA
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-04   /   Webmaster: Benny Nilsson
Uppdaterad 2014-07-02 Rolf Sten