HOME
INDEX

19     Gammelstad - Karlsvikshyttan

FÖREGÅENDE
LISTA
(Gammelstad) - Karlsvikshyttan
NÄSTA

 


Karta nr 001

Sign Driftplatsens namn Sida Typ Km       Höjd Från Till Not

Gst (EJ: Gst) (Gammelstad) 0 90)
Storheden I lp 1.9 26)
Banvaktstuga bv 2.9 1905. 25)
Storheden II lp 2.9 26)
Karlshäll lp 4.3 26)
Karlshälls grusgrop lp 4.3 1904. 25)
(EJ: Khn) Karlsvikshyttan lp 5.5 26) 130)
Karlsvik 6

Källor och referenser
25) Jannesson, Åke, m.fl., SJK Arkeologfolder, SJK Resetjänst Viggbyholm
26) Persson, Bertil, Gammelstad-Karlsvikshyttans Järnväg, SJK Förlag 1995
Övrig information
90)Avelektrifierad 1.9.1939
130)Banan åter öppnad som kommunalt industrispår 27.11.1967.

TOP
FÖREGÅENDE
NÄSTA

Upprättad: 2004-12-05   /   Webmaster: Benny Nilsson, Linghem   /   Författare: Kjell Byström, Östersund